coachen van mensen met dementie

dementie coaching

Behandeling van mensen met dementie en inzet van paarden levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven met dementie. Coaching met inzet van paarden wordt toegepast bij verschillende contexten en hulpvragen, de volgende thema’s zijn denkbaar:

Coachen met paarden

Coaching zonder Paarden

Naast het coachen met paarden, doen wij ook dementie coaching zonder paarden. Indien een PGB (PersoonGebondenBudget) of WLZ (WetLangdurigeZorg) indicatie is kan deze vergoed worden door de gemeente.