Dementie Coaching

dementie coaching

Behandeling van mensen met dementie en inzet van paarden levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven met dementie. Coaching met inzet van paarden wordt toegepast bij verschillende contexten en hulpvragen, de volgende thema’s zijn denkbaar:

  • Communicatie

  • Samenwerking
  • Ontspanning
  • Reminiscentie
  • Stimuleren van fysieke activiteit
  • sensorische activering

Buitengewone ervaringen

Voor groepsbegeleiding kan coachen met inzet van paarden verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het opdoen van een positieve ervaring, een manier om met anderen te kunnen blijven communiceren of een gevoel van betrokkenheid (erbij horen) ervaren. De aanwezigheid van een paard heeft voor ieder voordelen, zoals hierboven beschreven. Andere doelen zijn het verbinding voelen met de natuur en iets van jezelf te laten zien, bijvoorbeeld door het ophalen van herinneringen of door te reageren op wat er gebeurt met een paard in een groep.

Coaching zonder Paarden

Naast het coachen met paarden, doen wij ook dementie coaching zonder paarden. Indien een PGB (PersoonGebondenBudget) of WLZ (WetLangdurigeZorg) indicatie is kan deze vergoed worden door de gemeente.