Davesco Coachen met Paarden

 
Wil je een (paarden) coachsessie ervaren?

Davesco is een praktijk voor Equine Assisted Coaching (EAC), dit is een vorm van begeleiding c.q. therapie, waarbij paarden ingezet worden om jou als individu of je team de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard hierbij kan geven. De coach faciliteert dit proces tijdens een sessie door het opzetten van activiteiten met paard(en) die leiden tot zelfonderzoek van jezelf of je team. De activiteiten vinden altijd plaats naast het paard.

Equine Assisted coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral op hoe dat het in het hier en nu  van invloed is en wat jij zelf daar in de toekomst mee wil.

Voor Wie.
  • Individueel:

Om een coachsessie te volgen bij Davesco heb je geen kennis van paarden nodig. Alle activiteiten vinden plaats naast het paard. Lijkt het je leuk een paardencoach sessie te volgen maar twijfel je of je geschikt bent? Hieronder staan een aantal thema’s die tijdens een sessie aan bod kunnen komen. Zelfvertrouwen, grenzen (her)kennen, hoog sensitiviteit, (werk) stress, angst (voor paarden), twijfel, richting kwijt zijn, ontspanning vinden of zingeving. Voor informatie en prijzen neem Contact op.

  • Zakelijk:

Wil je graag individueel of met je team hulp van paarden? Mocht de situatie zich voordoen dat je de indruk hebt vast te lopen door zakelijke aangelegenheden? Wij kunnen altijd met jouw wensen in overleg gaan met je werkgever, die wil tenslotte het optimale van zijn/ haar medewerkers! Voor informatie en prijzen neem Contact op.

  • Voor groepen & teams:

Paardencoaching is bijzonder geschikt voor groeps- en teambuildingsactiviteiten. Juist omdat communiceren, veiligheid, samenwerking en harmonie iets is wat van nature in de kudde van paarden nagestreefd wordt. Binnen deze sessies wordt zichtbaar hoe een groep/ team qua energie en samenwerking in elkaar zit, waar verbetering mogelijk is in bijvoorbeeld; communicatie. Samen bespreken we je wensen en kan er een mooi programma samengesteld worden. Voor informatie en prijzen neem Contact op.

  • Mensen met dementie:

Behandeling van ouderen met inzet van paarden kan voordelen opleveren, zoals een verbeterd gevoel van eigenwaarde en meer positieve lichaamstaal. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer is een afname van gedragsproblemen aangetoond na een behandeling met inzet van paarden. Van een nog lopend onderzoek laten de voorlopige uitslagen zien dat behandeling met inzet van paarden positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Voor informatie en prijzen neem Contact op.

  • Groepsbegeleiding voor mensen met dementie

Groepsbegeleiding met inzet van paarden kan verschillende doelen hebben. Voorbeelden zijn het opdoen van positieve ervaring, een manier om met anderen te kunnen (blijven) communiceren, of het gevoel van “erbij horen” ervaren. Doelen kunnen zijn het stimuleren van de zintuigen, verbinding voelen met de natuur en mogelijk ook iets laten zien van jezelf, bijvoorbeeld door het ophalen van herinneringen of door het reageren op wat er gebeurt met de paarden in de groep. Een vast opbouw van het programma draagt bij aan herkenbaarheid, en biedt daarmee (extra) veiligheid aan de deelnemers. Het is goed om een vast tijdstip op een vaste dag te kiezen waarop de mensen kunnen deelnemen aan hun groepssessie. Voor informatie en prijzen neem Contact op.