Informatiemiddag PPVK

De Pony Power voor Kids cursus is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Ieder kind is uniek en bezit een belangrijk talent. De Pony Power voor kids cursus laat kinderen letterlijk in hun kracht komen. De cursus wordt met behulp van paarden gegeven. Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale vaardigheden.

De kinderen leren over lichaamstaal en gedrag van zichzelf en anderen. Ze doen oefeningen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en het aangeven van grenzen gemakkelijker wordt. Kinderen leren hierdoor beter om te gaan met gevoelens en emoties. De cursus heeft een heel praktisch karakter: doen, ervaren en beleven!

De informatiemiddag staat in het teken van de introductie van de Pony Power voor Kids cursus. De Pony Power voor Kids cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur en een terug-kom-dag. De volgende Pony Power voor kids cursus start in november op de locatie Beek en Donk. Tijdens de informatiemiddag kunt u live ervaren wat coachen met hulp van paarden inhoudt. Ook ontvangt u informatie over het doel en de inhoud van de lessen. Uw kind kan op deze middag kennis maken met de pony’s en in een oefening zelf ervaren hoe het werkt. Uiteraard zullen we ook de tijd nemen om de vragen van u en uw kind te beantwoorden. De informatiemiddag is gratis. Aanmelden is gewenst.

Meld je nu aan! Voor deelname aan de open middag kun je je aanmelden bij info@davesco.nl Of kijk voor meer informatie op www.davesco.nl We zien je graag op 5 oktober!      

Pony power voor kids!

De naam zegt het al. In je kracht staan! Krachtig zijn en krachtig overkomen. Pony Power voor Kids is een unieke sociale vaardigheidscursus voor jongere kinderen vanaf de tweede helft van groep 3. De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei.

De lessen zijn praktijkgericht, educatief en speels mét pony’s, waardoor een dynamische leeromgeving gecreëerd wordt. Leren van en met elkaar en de pony’s. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren.  

Het is prachtig om te zien hoe de ‘Pony Power Kids’ al op jonge leeftijd belangrijke stappen zetten en hoe ze hiermee een stevige basis vormen voor hun verdere ontwikkeling.

De cursus bestaat uit 5 lessen op woensdagmiddag. De introductiebijeenkomst start op 2november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur.

Bijeenkomsten

1. kennismaken

2. communiceren

3. grenzen

4. samenwerken

5. balans zoeken en vinden

6. terugkom-bijeenkomst

Iedere bijeenkomst duurt twee uur.

Kosten.

De kosten van de cursus bedragen €225,- (ex-btw) inclusief werkboek, diploma, drinken en wat lekkers. Per keer kunnen maximaal 6 kinderen deelnemen.

Inschrijven kan via e-mail info@davesco

Paardencoaching en mensen met dementie.

Paarden zijn vluchtdieren en leven in kuddes. Om te overleven, scannen zij continu hun omgeving, zowel binnen als buiten de kudde. Naar buiten om te zien of er gevaar dreigt, naar binnen om te bepalen of alle kuddegenoten in staat zijn om te vluchten als er gevaar dreigt. Zij zijn in staat om spanning bij een ander paard waar te nemen en te helpen loslaten, zodat ieder paard in staat is om weg te rennen als dat nodig is. Paardencoaching is op deze principes gebaseerd. Als een paars alleen met een persoon in één ruimte staat, zal hij deze persoon scannen en reageren op zijn energie. De paardencoach kan de signalen van het paard interpreteren. Deze interpretatie is de input voor de coaching of begeleiding. Daarnaast kan het paard de persoon dij bij hem staat helpen om spanning los te laten, net zoals hij dat bij soortgenoten doet.

Waarom paarden?

De inzet van paarden bij de behandeling, begeleiding of coaching van mensen levert positieve resultaten op. De positieve effecten van therapie met paarden en therapeutisch paardrijden zijn aangetoond in verschillende onderzoeken. Voorbeelden van deze effecten zijn verbeterde geestelijke gezondheid, afname van stress en verminderde angstgevoelens. Men vermoedt dat oxytocine hierbij een rol speelt. Oxytocine wordt ook wel het “knuffelhormoon” genoemd. Het speelt een belangrijke rol bij sociaal gedrag, het verminderen van stress en angstgevoelens en het verbeteren van de gezondheid. Mensen maken meer oxytocine aan als zij in contact zijn met dieren. Ander onderzoek toont aan baat te hebben bij de omgang met paarden. Een hoger gehalte aan serotonine kan  depressie voorkomen.

Behandeling van ouderen met inzet van paarden kan voordelen opleveren, zoals een verbeterd gevoel van eigenwaarde en meer positieve lichaamstaal. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer is een afname van gedragsproblemen aangetoond na een behandeling met inzet van paarden. Van een nog lopend onderzoek laten de voorlopige uitslagen zien dat behandeling met inzet van paarden positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Paardencoaching voor mensen met dementie

Paardencoaching wordt toegepast bij veel verschillende contexten en hulpvragen. Voor mensen met dementie (en hun naasten) kan gedacht worden aan de volgende thema’s

 • Communicatie: tussen de persoon met dementie en een naaste, maar ook ter ondersteuning van spraakoefeningen etc.
 • Samenwerking: tussen de persoon met dementie en een naaste, een verzorgende of een vrijwilliger. Samen een positieve ervaring beleven.
 • Ontspanning: het paard neemt de spanning over en laat dit weer los. Een bijkomend voordeel is de natuurbeleving, buitenlucht opdoen.
 • Reminiscentie: bij mensen die in het verleden paarden hebben gehad, of bereden of op een andere manier met paarden te maken hebben gehad.
 • Stimuleren van fysieke activiteit: het (werken met het) paard kan een prikkel zijn om in beweging te komen.
 • Sensorische activering: alle zintuigen worden geprikkeld tijdens de activiteit met het paard.

In de paardencoaching kan aangesloten worden bij bestaande behandeldoelen van behandelaars zoalas de psycholoog, fysiotherapeut of logopedist.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding met inzet van paarden kan verschillende doelen hebben. Voorbeelden zijn het opdoen van positieve ervaring, een manier om met anderen te kunnen (blijven) communiceren, of het gevoel van “erbij horen” ervaren. Daarbij heeft het aanwezig zijn van de paarden voordelen die hierboven zijn beschreven. Andere doelen kunnen zijn het stimuleren van de zintuigen, verbinding voelen met de natuur en mogelijk ook iets laten zien van jezelf, bijvoorbeeld door het ophalen van herinneringen of door het reageren op wat er gebeurt met de paarden in de groep.

Een vast opbouw van het programma draagt bij aan herkenbaarheid, en biedt daarmee (extra) veiligheid aan de deelnemers. Het is goed om een vast tijdstip op een vaste dag te kiezen waarop de mensen kunnen deelnemen aan hun groepssessie. Sessies vinden plaats op een vaste plek waar geen verstoring is door bijvoorbeeld voorbijgangers.

Individuele begeleiding

Wanneer iemand niet de rust heeft om 45 minuten tot een uur in een kring te blijven zitten, of men niet in staat is om een groepsgesprek te volgen en daaraan deel te nemen, kan gedacht worden aan een individueel traject paardencoaching. Ook personen die meer actief aan de slag willen met een paard of pony kunnen baat hebben bij een individueel traject.

Wanneer iemand in aanmerking komt voor individuele begeleiding, wordt in overleg met de familie en de begeleiders van deze persoon bepaald wat de hulpvraag is. Het doel van paardencoaching wordt geformuleerd. Op basis hiervan worden activiteiten voorgesteld. Vervolgens vindt er een kennismaking plaats tussen de cliënt, de paardencoach en het paard. In een volgende sessie wordt met activiteiten gestart. Na afloop van het traject wordt geëvalueerd met betrokkenen.

Mantelzorgers

Zorgen voor een naaste met dementie is niet altijd makkelijk. Soms is het nodig om je zorg(en) met iemand te kunnen delen. Of moet je op zoek gaan naar een goede balans om de mantelzorg vol te houden. Paardencoaching kan de mantelzorger hierbij helpen. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het bewaken van hun eigen grenzen, leren loslaten en tijd voor zichzelf maken. In individuele sessies kan een paard mantelzorgers belangrijke inzichten geven.

Mantelzorgers ervaren vaak spanning en stress. Paarden kunnen helpen met het loslaten van spanning en het verminderen van stress. Het contact met het paard kan steun en troost bieden.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak neem contact op!

Groetjes Daniëlle Vesters

Nieuwe co-coach

Ja, hier is hij dan; Fellow onze nieuwe pony! Een hele nieuwsgierige 7-jarige ruin die graag meedoet in de coachsessies. Hij heeft een heel lief en zachtaardig karakter, maar doordat hij zo’n grote pony is neemt hij wel ruimte in. Ook in de kudde een nieuwe dimensie waar de dames even aan moesten wennen.

Introductie en workschops november en december staan online.

 

 

Wil je graag weten of coachen met paarden iets voor je is? Kom dan naar één van onze introductiemiddagen. Op onderstaande data zijn deze gepland:

 • vrijdagmiddag 2 november van 13.30 tot 15.30 uur (deelnemen? Evenementen)
 • vrijdagmiddag 7 december van 13.30 tot 15.30 uur (deelnemen? Evenementen)

Ook voor de workshop Leiderschap zijn data geprikt, maar wil je graag een andere datum? Er zijn altijd mogelijkheden neem dan even contact op via info@davesco.nl :

 • donderdagochtend 8 november van 9.30 tot 11.00 uur (Geef je snel op: Evenementen)
 • dinsdagochtend 20 november van 9.30 tot 11.00 uur (Geef je snel op: Evenementen)
 • dinsdagochtend 4 december van 9.30 tot 11.00 uur (Geef je snel op: Evenementen) Lees meer

Nieuw bord geplaatst.

Vanaf heden staat er een bord in onze tuin. Iedereen mag informeren wat we doen. Ben jij ook nieuwsgierig? Regelmatig organiseer ik introductiebijeenkomsten. Ook voor individuele sessies of teambuildingsactiviteiten kun je contact opnemen.

Saar overleden

Helaas hebben we op 15 december jl. de keuze moeten maken om Saar in te laten slapen. Heel verdrietig hebben wij samen met Ivy en Carien afscheid genomen. Zij waren altijd beste maatjes. Nu gaan we wel verder coachen met deze twee kanjers.

Introductie Davesco

Op 4 oktober heeft de eerste introductiebijeenkomst plaats gevonden. Enkele bekenden, familieleden en buren wilden graag deelnemen aan deze introductie én tevens een groepssessie ervaren.

 

Wil je ook een individuele of groepssessie ervaren? Neem dan contact op.

 

Juno is verkocht!

  Juno is inmiddels verkocht,  op zaterdag 15 juli hebben we hem naar een nieuwe eigenaar gebracht. Gelukkig blijft hij hier in Brabant. We zien hem graag terug op wedstrijden en als het even kan ook als co-coach (want hij is echt heel goed!)

 

Nieuwe Co-Coach

Vrijdag 26 mei 2017 verwelkomen we een nieuwe pony. Ivy SDB gaat deel uitmaken van het team. We gaan deze 4 jarige merrie ook als co-coach inzetten en verwachten dat zij heel lang in ons team mag deelnemen.